Networking — co to jest, przykłady networkingu, jak zacząć

Networking – co to jest i dlaczego jest ważny w sferze biznesowej i osobistej

Click to rate this post!

networking co to
W czasach rosnącej globalizacji i dużej konkurencji rozpoznawalność marki, czy firmy nie zależy wyłącznie od możliwości i zasobów jej właściciela, lecz także od nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowo-biznesowych. Na sukces w biznesie ma wpływ, nie tylko to co wiesz, lub potrafisz, ale przede wszystkim „kogo” znasz i z „kim“ współpracujesz. Bez względu na to, czy jesteś małym lub dużym przedsiębiorcą, pracujesz na etacie czy jako freelancer, aby osiągnąć sukces zawodowy, warto zadbać o skuteczny networking, czyli proces budowania i utrzymania sieci kontaktów. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega networking i dlaczego jest tak ważny oraz co warto zrobić, by nawiązać korzystne relacje zawodowe i osobiste.

Co to jest networking i dlaczego jest tak istotny

Networking to proces tworzenia i utrzymywania relacji z innymi osobami, organizacjami i firmami (markami) zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym. Networking w praktyce oznacza skuteczne nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów, które mogą być pomocne w osiągnięciu różnorodnych celów biznesowych takich jak wymiana wiedzy i doświadczenia, pozyskanie kontrahentów, czy nawiązanie współpracy.

Podstawową zasadą prawidłowego networkingu jest wzajemne zaufanie i pomaganie, dzięki którym biznesowi partnerzy realizują własne cele już nie indywidualnie, lecz jako sieć wzajemnego wsparcia.

Networking jest istotnym procesem w karierze zawodowej, ponieważ przynosi między innymi następujące korzyści:

 • budowanie relacji zawodowych — nawiązane w procesie networkingu znajomości często są początkiem współpracy, partnerstwa i nowych możliwości zawodowych;
 • wsparcie biznesowe — dobrze zbudowana sieć kontaktów daje nie tylko możliwości rozwoju, lecz także wsparcie w trudnych momentach, zarówno na gruncie biznesowym, zawodowym, jak i osobistym;
 • referencje i rekomendacje — kontakty w branży mogą dostarczyć wartościowych rekomendacji na temat pracownika lub firmy, które zwiększają wiarygodność w oczach potencjalnych pracodawców lub klientów;
 • poznanie branży — regularne kontakty z innymi przedstawicielami branży, mogą być źródłem wiedzy dotyczącej aktualnych trendów, możliwości i wyzwań w danym sektorze biznesu;
 • uczenie się na doświadczeniach innych — networking daje możliwość nauczenia się wiele od ludzi, którzy mają różnorodne umiejętności i doświadczenia dotyczące danej branży oraz prowadzenia biznesu;
 • rozwinięcie umiejętności miękkich — działania networkingowe pomagają w rozwinięciu umiejętności miękkich takich jak komunikacja, prowadzenie prezentacji czy negocjacji;
 • motywacja i wsparcie — kontakty, spotkania i rozmowy z osobami, które mają podobne wartości i cele często stają się motywacją do podejmowania działania i realizacji postanowień zawodowych.

Dzięki networkingowi można zatem nie tylko zawrzeć współpracę i cenne znajomości zawodowe oraz wsparcie biznesowe, ale także zdobyć wiedzę, istotne informacje, umiejętności oraz poszerzyć swoje horyzonty.

Networking — przykłady i rodzaje

Networking można podzielić na różne kategorie w zależności od kontekstu, w którym się odbywa oraz osób, które są jego uczestnikami. Przykładami networkingu są następujące formy zdobywania kontaktów i prowadzenia relacji biznesowych, zawodowych i osobistych:

 • networking zawodowy — do sieci kontaktów zawodowych należą koledzy z pracy, przełożeni, eksperci z branży oraz potencjalni pracodawcy i osoby pracujące w danym zawodzie. Do działalności podejmowanych w ramach networkingu zawodowego należą między innymi udział w konferencjach i targach branżowych, szkoleniach, programach mentoringowych oraz targach pracy;
 • networking B2B (biznesowy) — kontakty biznesowe dotyczą firm i przedsiębiorców w danej branży i sektorach jej pokrewnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Działania w ramach networkingu B2B obejmują współpracę między firmami, udział w programach partnerskich oraz uczestnictwo w targach i konferencjach branżowych;
 • networking edukacyjny — tutaj sieć kontaktów to nauczyciele, wykładowcy, studenci i absolwenci. Ponadto w ramach networkingu edukacyjnego warto nawiązać kontakty z organizacjami studenckimi, biurami karier studenckich oraz firmami patronackimi szkół. Studenci i absolwenci mogą brać udział w praktykach, stażach i projektach krajowych i zagranicznych;
 • networking osobisty — sieć kontaktów osobistych to bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele, znajomi, a nawet znajomi znajomych i sąsiedzi. Natomiast działaniami, które warto podejmować w celu poszerzania i podtrzymywania kontaktów osobistych są organizacja i uczestnictwo w przyjęciach, grillu i innych w spotkaniach towarzyskich, a także wzajemna pomoc i wsparcie. Sieć kontaktów towarzyskich to najtańszy i jednocześnie najskuteczniejszy sposób szukania pracy i nawiązywania relacji zawodowych;
 • networking wirtualny — prowadzenie i obserwowanie firmowych profili na portalach społecznościowych oraz dołączanie do grup branżowych na Facebook’u i Instagramie. Takie działanie to w dzisiejszym świecie kontaktów wirtualnych konieczność, aby poszerzyć swoją sieć znajomości. Ważne jest także posiadanie konta i uczestnictwo w portalach dedykowanych aktywności zawodowej i biznesowej takich jak LinkedIn i Goldenline. Ponadto do budowania własnej marki osobistej warto na swojej stronie prowadzić blog branżowy, który odpowiednio targetowany może być dobrym sposobem na zbudowanie autorytetu w danej dziedzinie. Podobnie warto także śledzić wpisy i komentować wpisy blogowe autorstwa naszych znajomych i ekspertów branżowych.

Każdy z powyższych przykładów networkingu pokazuje, że nie jest on procesem jednowymiarowym i może być stosowany w różnych obszarach i na kilku poziomach. Kluczem skutecznego networkingu jest planowe i celowe nawiązywanie relacji, które będą dla nas wartościowe zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie.

Spotkania networkingowe — ich rola i znaczenie w budowaniu marki

Spotkania networkingowe odgrywają istotną rolę w procesie budowania marki, zarówno firmowej, jak i osobistej. Do takich spotkań należą przede wszystkim organizowane stacjonarnie wydarzenia, w których biorą udział osoby z różnych branż i sektorów biznesu.

Uczestnicząc w takich spotkaniach, mamy możliwość zaprezentowania siebie i swojej firmy przed szerokim gronem potencjalnych klientów, partnerów i inwestorów. Ponadto spotkania networkingowe są także okazją do wymieniania się wiedzą i doświadczeniem z innymi zainteresowanymi danym zagadnieniem. Rozmawiając, możemy nauczyć się od innych uczestników jak rozwiązywać różne problemy biznesowe, czy w jaki sposób efektywnie rozwijać markę.

Spotkania networkingowe to nie tylko zorganizowane dla szerokiej publiczności konferencje i targi, ale też wydarzenia firmowe, śniadania biznesowe, czy kameralne nieformalne spotkania. Uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach to nie tylko wymiana informacji, ale przede wszystkim okazja do poznania kolegów z branży prywatnie, dzięki czemu możemy się zorientować czy mamy podobne wartości i tzw. sposób bycia. Takie poza biznesowe informacje mogą być cenną wskazówką jak prowadzić i rozwijać dalszą współpracę. Dodatkowo takie spotkania są po prostu okazją do przyjemnego spędzenia czasu w interesującym towarzystwie.

Tak więc spotkania networkingowe to nie tylko okazja do pokazania się, ale również płaszczyzna do osobistego i zawodowego rozwoju. Warto jednak pamiętać, że efektywne uczestnictwo w spotkaniach networkingowych wymaga od nas nie tylko pasywnej obecności, ale aktywnego (lecz nienachalnego) uczestnictwa w dyskusji. Wybierając się na takie spotkanie, warto się do niego przygotować, zapoznać się z agendą wydarzenia oraz zastanowić się z kim i w jakim celu chcemy porozmawiać.

Podsumowując, networking obecnie jest jednym z najbardziej wartościowych narzędzi dla przedsiębiorców, menedżerów i pracowników na różnych szczeblach. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z osobami i organizacjami, które mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa lub kariery, polega nie tylko na wymianie wizytówek, lecz są to ukierunkowane i długofalowe działania mające na celu budowanie sieci kontaktów biznesowych.

Networking daje możliwość nawiązania nowych znajomości, które mogą przerodzić się w konkretne współprace, inwestycje czy projekty. Dzięki działaniom networkingowym można zatem uzyskać dostęp do nowych kontaktów i zasobów, które przyspieszą nasz rozwój zawodowy i osobisty czy wpłyną na renomę firmy i marki.

Click to rate this post!